Sửa đổi quy định về trường hợp không vi phạm sinh 1 hoặc 2 con

Ngày 17/3, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2011/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Theo đó:

  “6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):   a. Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);   b. Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống”.   Nghị định 18/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 12/5/2011.   Mời bạn đọc xem và tải nội dung Nghị định 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 TẠI ĐÂY   GiadinhNet