Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 402 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Trung tâm Sàn Chậu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 403 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ chuyên môn tại Trung tâm tế bào gốc, máu cuống rốn

Chi tiết

Thư mời chào giá số 401 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ y tế phục vụ chuyên môn cho Khoa Khám bệnh theo yêu cầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 399 ngày 24/03/2023

Về việc mời chào giá chỉ định Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT

Chi tiết

Thư mời chào giá số 375 ngày 22/03/2023

Về việc mời chào giá chỉ định đơn vị tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính 

Chi tiết

Thư mời chào giá số 360 ngày 21/03/2023

Về việc mời chào giá Đơn vị tư vấn giám sát

Chi tiết