Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 1519 ngày 22/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1520 ngày 22/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1516 ngày 22/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Thư mòi chào giá số 1515 ngày 22/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa hệ thống thang máy nhà G2

Chi tiết

Quyết định số 2301/QĐ-PSTW ngày 20/09/2023

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa số 1489 ngày 21/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1471 ngày 19/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1470 ngày 19/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLC nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Thư mòi chào giá số 1475 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng hóa chất: Test nhanh chẩn đoán HCV

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1474 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn Thẩm định HSYC và Thẩm định kết quả LCNT

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1473 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX 

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1467 ngày 18/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá đê tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1455 ngày 18/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn, thẩm định đấu thầu 

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1456 ngày 18/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn, thẩm định đấu thầu

Chi tiết

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương