Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 623/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các nhà thầu tham gia báo giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 620/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 616/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 614/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 615/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 614/YCBG-PSTW ngày 12/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo số 609/TB-PSTW ngày 11/04/2024

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 608/TB-PSTW ngày 11/04/2024

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 602/YCBG-PSTW ngày 11/04/2024

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 591/YCBG-PSTW ngày 10/04/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Thông báo về việc mời chào giá số 594/TB-PSTW ngày 10/04/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất , nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo số 598/TB-PSTW ngày 10/04/2024

Về việc mời chào giá Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 580/TM-PSTW ngày 09/04/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 570/YCBG-PSTW ngày 08/04/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất

Chi tiết

Kỳ tích sản phụ vỡ tử cung 2 lần có...Duyên với Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Câu chuyện chúng tôi kể dưới đây như một mối nhân duyên kỳ lạ của sản phụ H.T.Duyên 37 tuổi ở Thái Bình.

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương