Kế hoạch đào tạo chuyên môn 2017

Kế hoạch đào tạo chuyên môn 2017 của bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương dự kiến tổ chức các khóa đào tạo đợt 1 năm 2017. Để việc tổ chức lớp học đạt kết quả, kính đề nghị Quý cơ quan gửi bản đăng ký danh sách học viên tham dự mỗi khóa học và phổ biến thủ tục nhập học cho các học viên bao gồm:

1-    01 quyết định cử đi học hoặc giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản

2-    01 đơn xin học (theo mẫu của Bệnh viện)

3-    02 ảnh 3x4

4-    Bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng)

Bản đăng ký danh sách học viên xin gửi về; Phòng Đào tạo

    Bệnh viện Phụ sản Trung ương – 43 Tràng Thi, Hà Nội

    Điện thoại: 04.39393028-04.9346743, Fax: 04.39393028

    Email: ttdt.pstw@gmail.com

Chúng tôi xin gửi kèm theo bản kế hoạch đào tạo đợt 1 năm 2017, kinh phí đào tạo và mẫu đơn xin học để quý cơ quan tham khảo

Xin trân trọng kính báo.

Lưu ý: Các học viên tự túc các chi phí ăn nghỉ/lưu trú trong thời gian học. Do số học viên mỗi lớp có hạn, nếu học viên đăng ký quá đông, chúng tôi xin chuyển sang lớp tiếp theo. Chúng tôi sẽ gửi giấy mời cho các học viên khi có thời gian cụ thể.

Mẫu Đơn xin học download theo đường link sau: http://benhvienphusantrunguong.org.vn/library/van-ban-phap-luat