Thư mời chào giá mua sắm vật tư y tế tiêu hao ngày 05/07/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dành cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia