Phòng - Ban

Khoa Tế bào di truyền

1. Lãnh đạo khoa;

          Truởng Khoa:                PGS.TS Lê Hoài Chương.

                 Phó trưởng khoa: Ths. Bs. Phạm Thị Mây         

                 Tổ truởng công tác: KTV Trần Thị Huyền.

2. Nhân lực:

09 CBVC, trong đó 01 PGS (của nhà truờng),02 Bác sỹ, 04 Ktv,01 Y công.

3. Lịch sử phát triển:

Khoa Tế Bào-Di Truyền trải qua các giai đoạn phát triển như sau:

Tháng 3 năm 1982 Khoa Tế Bào Di Truyền-Miễn Dịch-Thực Nghiệm đuợc thành lập do Bác sỹ Dương Thị Lưu làm Trưởng khoa,Khoa bao gồm 4 bộ phận chuyên môn,những bộ phận của Khoa đã đuợc hình thành từ các giai đoạn khác nhau cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện.

Bộ phận di truyền

Ra đời năm 1972 với những khó khăn về mọi mặt năm 1972 bộ phận Di truyền của Khoa do Ts Bs. Đinh Phương Mai và y sỹ Hiển đã làm đuợc xét nghiệm Nhiễm sắc thể đồ của máu ngoại vi để phục vụ cho lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Bộ phận miễn dịch

Những xét nghiệm miễn dịch đầu tiên đuợc làm ở Viện vào năm 1969,lúc này dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của GS.TSKH.BS.Vũ Triệu An,các xét nghiệm miễn dịch phục vụ nghiên cứu,các xét nghiệm thăm dò cơ địa miễn dịch định luợng Globulin miễn dịch(IgG,IgA,IgM)..Tiếp sau,Trưởng khoa Tế Bào Di Truyền-Miễn Dịch-Thực Nghiệm là BS.DươngThị Lưu đã đưa xét nghiệm βHCG vào ứng dụng trong Lâm sàng Sản Phụ Khoa. Đây là người đầu tiên ứng dụng thành công xét nghiệm quan trọng này,với nhiều đề tài khác đã đuợc hoàn thành.

Bộ phận Thực nghiệm.

Là bộ phận đuợc hình thành từ rất sớm,năm 1963 Bác Sỹ Lê Văn Điển cùng với nhóm đã mở đầu công việc thực nghiệm nhưng tới năm 1966 phòng Y học thực nghiệm mới thực sự ra đời.

Bộ phận Tế bào Bệnh học.

Là bộ phận đuợc hình thành từ năm 1958,bắt đầu bằng xét nghiệm tế bào Âm đạo  Nội tiết do y sỹ Ngô Thị Hợi vừa học vừa làm tại Khoa sản của bệnh viện Bạch Mai tiền thân của Bệnh viện C và sau này là Bệnh viện Phụ Sản TW,với những tài liệu trong nuớc và nuớc ngoài do Gs.Bs Dương Thị Cương phổ biến.Tới năm 1964 bộ phận Tế bào khối U do PGS.TS.BS Vũ Nhật Thăng phụ trách bộ phận đã bắt đầu tiến hành thêm các xét nghiệm tế bào khối U, đến năm 1972 thì Khoa áp dụng phiến đồ CTC-ÂĐ hay phiến đồ Pap kinh điển với nhuộm Hematoxylin-Eosin(HE) để sử dụng sàng lọc phát hiện Ung thư CTC từ đó cho tới nay xét nghiệm tế bào Nội tiết và tế bào bệnh học sàng lọc,phát hiện ung thư đã giúp cho Lâm sàng trong chẩn đoán, điều trị,nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Năm 1990 Bộ phận Tế bào bệnh học đuợc sáp nhập với Khoa Giải phẫu bệnh lý để trở thành Khoa Giải phẫu bệnh-Tế bào do PGS.TSKH.BS. Đinh Xuân Tửu là Truởng khoa đến năm 2001 là PGS.TS.BS.Lê Quang Vinh kế nhiệm Trưởng khoa.

Từ tháng 1 năm 2003 Khoa được tách ra thành một Khoa độc lập có tên là Tế bào-Di truyền với hai bộ phận chính là Tế bào bệnh học và Di truyền tế bào do TS.BS.Nguyễn Thu Hương làm Trưởng Khoa.Trong thời kỳ này Khoa ứng dụng hệ thống Bethesda thay cho phân loại Papanicolaou và phương pháp nhuộm Papanicolaou vào công tác kỹ thuật xét nghiệm tế bào Cổ tử cung-âm đạo,triển khai nhuộm băng G cho xét nghiệm di truyền tế bào.Năm 2009 Khoa đã áp dụng phương pháp Thinprep Paptest để sàng lọc tổn thương tiền Ung thư và Ung thư CTC.Hiện nay,đây là phương pháp hiện đại nhất trên thế giới và Việt Nam nhằm phát hiện tổn thương sớm Ung thư CTC bằng Tế bào học.

Đến 1.07.2014 Khoa Tế bào-Di truyền dưới sự lãnh đạo của Phó Giám Đốc Bệnh viện là PGS.TS.Lê Hoài Chương cùng toàn thể tập thể các Phó Giáo Sư,Bác Sỹ,Kỹ thuật viên vẫn đang đóng góp cho sự phát triển chung ngày càng lớn mạnh của Bệnh viện.

4.Chức năng, nhiệm vụ .

- Xét nghiệm tế bào: xét nghiệm tế bào nội tiết, xét nghiệm tế bào bệnh học gồm tế bào bong,tế bào chọc hút khối u,các loại nuớc dịch bao gồm cả nước ối; tế bào CTC-ÂĐ ( xét nghiệm Thinprep PapTest )

- Tham gia đào tạo, chỉ đạo tuyến.

- Nghiên cứu khoa học chuyên ngành