Thư mời chào giá mua sắm trang thiết bị ngày 30/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của bệnh viện