Thông báo xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau

Link download mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: http://benhvienphusantrunguong.org.vn/library/van-ban-phap-luat