Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 9-10/2021 (từ 15/9/2021 đến ngày 24/10/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 9-10/2021 (từ 15/9/2021 đến ngày 24/10/2021)